Resultatet av 2023 års certifiering är här

2024.01.10 | Herr, Ungdom/Akademi | Emanuel Ragnar

Totalt granskas tio olika verksamhetsområden i certifieringen.

– Certifieringen sätter stora krav på klubbarna. Ambitionen är att både certifieringsmodellen och klubbarna utveckla sig hela tiden. Kraven ökar för varje år, så för att förbättra sig poängmässigt krävs att man som klubb tar steg och utvecklas sig. Vi börjar se att klubbarna tar spelarutbildning på större allvar och att de blir ett mer fokus i klubbarnas övergripande strategier. På sikt gynnar det svensk fotboll och vår konkurrenskraft gentemot varandra och internationellt, säger Thomas Hasselgren, akademiutvecklare på Svensk Elitfotboll.

2023 års resultat av certifieringen av klubbarnas akademiverksamheter – Hela listan

Klubbarna som certifieras är de 32 elitfotbollsklubbarna inom Unicoachnätverket samt de klubbar från Ettan Fotboll som anmält intresse. Modellen är framtagen av Svensk Elitfotboll tillsammans med klubbarna själva i syfte att göra svensk fotboll mer internationellt slagkraftig på sikt. Det viktigaste är inte att utse den bästa akademin utan snarare att varje akademi ska få ett mått på sin egen verksamhet och en referenspunkt på vad klubben ska försöka förbättra till kommande säsonger.

Trelleborgs FF 2023: 4467 poäng | 2 stjärnor
Trelleborgs FF 2022: 4210 poäng | 2 stjärnor

Svensk Elitfotbolls akademisatsning möjliggörs av elitfotbollens huvudpartner Unibet.

– Certifieringen är ett viktigt verktyg för att höja nivån på den svenska elitfotbollen ytterligare och göra svensk fotboll än mer slagkraftig internationellt. Vi är stolta att kunna vara en pusselbit i utvecklingen och öronmärka omkring 18 miljoner kronor årligen för att göra klubbarnas arbete med talangutveckling ännu mer professionell, säger Anders Falk, Sverigechef på Unibet. 

Certifierarna bedömer klubbarna djupgående och utifrån ett brett perspektiv. Syftet med certifieringen av klubbarna är fortfarande att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning, att identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden samt att framhålla vikten av ledarutbildning. Ett viktigt delområde är spelarnas steg från akademin till klubbens herrlag. Det genomförs ett certifieringsbesök vartannat år över två dagar ute i klubbarna, där certifieraren får svar på om klubbens dokumentation av verksamheten faktiskt överensstämmer med verkligheten. I tillägg genomförs ett digitalt certifieringsmöte efter säsongen varje år.

Certifieringens maxnivå är 10 000 poäng.