SAMHÄLLE

Trelleborgs FF som samhällsaktör

Vid sidan av fotbollen driver vi kontinuerligt ett flertal initiativ med samhällsintresse. Vissa på egen hand inom klubbar, men också tillsammans med lokala organisationer runt om i kommunen.

Trelleborgs FF är Trelleborgs största idrotts-förening med ca 830 aktiva barn- och ungdomsspelare. Därmed är klubben även en tung samhällsaktör – näst efter skolan – som oftast kommer ha goda möjligheter att påverka kommunens ungdomar på ett positivt sätt.

Det är ett ansvar vi gärna tar, dels för att vår egen verksamhet ska fungera så bra som möjligt, men kanske framför allt för att våra barn och ungdomar också är vår klubbs, men även vårt samhälles, framtid.

Vi samlar våra samhällsengagemang under begreppet TFF – En Kraft i Samhället. De vilar på tre olika ben: Skola, Fler aktiva ungdomar och Arbetsmarknad.

FNs globala mål

Våra samhällsprojekt följer FNs globala mål och de täcker in följande områden

Våra samhällsprojekt

Social ROI – Vinsten för samhället

Vi har länge vetat att fotbollen gör stor nytta för samhället, men inte kunnat leda det i bevis. Nu har Svenska Fotbollförbundet tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-studie – Social Return on Investment – som visar vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället, och det är anmärkningsvärda värden.

Vad är Social ROI?

Social Return On Investment – är en studie från maj 2018 från UEFA och Svenska Fotbollförbundet som visar breddfotbollens samhällsnytta i ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter. Studien påvisar också ett positivt samband mellan investeringar i breddfotbollen och ökad samhällsnytta. En krona investerad i breddfotbollen ger tio kronor tillbaka i samhällsnytta.

Hur beräknas Social ROI?

Studien utgår ifrån antalet spelare i förening där varje spelare, genom matematiska uträkningar, genererar värden för breddfotbollen inom respektive områden. Summan av värdena bildar breddfotbollens samhällsnytta. Studien grundas i att 100 spelare genererar 190 000 i ekonomiskt värde. Det innebär att stora föreningar genererar stor samhällsnytta genom många spelare. Men föreningar bidrar också till samhällsnyttan genom andra insatser såsom nattfotboll, sysselsättningsinsatser eller läxläsning. Sådana insatser kalkyleras i nuläget inte i rapporten.

”En krona investerad i breddfotbollen ger tio kronor tillbaka i samhällsnytta”

Social Return On Investment – en studie av UEFA och Svenska Fotbollförbundet, 2018

Siffror TFF (baserat på 2022)

1 428 840 kr – De direkta ekonomiska effekterna kommer huvudsakligen från investeringar i anläggningar och deltagarutgifter, samt skapandet av arbetstillfällen kopplade till breddfotboll och byggindustrin.

4 272 912 kr – De sociala effekterna av breddfotbollen baseras på minskad en brottslighet, bättre förhållanden för barn och unga, utbildningar och ideellt arbete.

8 191 260 kr – Breddfotbollen bidrar till ett hälsosammare samhälle med stora sjukvårdsbesparingar som följd och färre sjukdomsfall av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II, bröst- och tjocktarmscancer samt minskad psykisk ohälsa.

Är du nyfiken på det här?

Kontakta Stefan så berättar han gärna mer!

TFF Stefan Jönsson

Stefan Jönsson
Hållbarhetsansvarig

stefan.jonsson@tff.m.se
0709-37 47 21