Mortensen frånvarande

2024.01.31 | Herr | Lotta Fjällström

Närvarar inte på träning eller match

Nicolas Mortensen kommer under en tid vara frånvarande från träning och match p.g.a. personliga skäl.

Initialt sträcker sig perioden till februari månads slut.


Eventuella frågor hänvisas till Sportchef Salif Camara Jönsson 0733-77 45 45