Flickfotboll i Fokus

Flickverksamhet på frammarch

Med en flickverksamhet som på sju år gått från 40 till 230 aktiva och barngrupper som blir större och större för varje år som går kan man lätt konstatera att flick-fotbollen inom Trelleborgs FF är på frammarch.

Med fler aktiva flickor och tjejer aktualiseras en ny typ av frågeställningar som vi som klubb måste hantera. För att på ett systematiskt sätt belysa och ta oss an dessa frågeställningar startades projektet Flickfotboll i Fokus under 2021 och resultaten presenterades under 2022.

Med hjälp av

Klubbens flick- och damverksamhet

Flickgrupper och lag finns i alla åldersgrupper (med väldigt få undantag) från de yngsta i Boll & Lek upp till F17-19 och Dam A-laget. Tillväxten underifrån är mycket god, vilket borgar för egna talanger långt upp i ålderskullarna under kommande år.

Trelleborgs FF har fattat beslut om att starta akademi även på flicksidan, och den ska vara på plats senast 2026.

Elisa Lang Nilsson Trelleborgs FF lagkapten
edina filekovic maskot Trelleborgs FF

Träning och menstruation

En fråga som inte går att undgå när det handlar om flickor och träning är menstruationen. Inte sällan kokas frågan ner till vilken färg som är mest lämplig på shortsen. Vi menar dock att frågan är större än så och hellre bör handla om att normalisera menstruationen och på andra sätt förenkla för tjejerna att träna även under denna period.

Som ett resultat av projektet Flickfotboll i Fokus har följande aktiviteter genomförts, och fler är på gång.

Trelleborgs FF Mensväska

Mensväskor till alla flicklag

Varje flicklag har tillgång till en mensväska som innehåller mensprodukter och extra shorts. Syftet med väskan är att underlätta för tjejerna att komma till träning även under mensperioden. En annan effekt vi hoppas på är att väskan kan bidra till en öppenhet kring mens, mellan tjejerna men även tränarna.

Föreläsning om menstruation

Flicklagen och dess ledare och tränare får möjlighet att delta i en föreläsning som behandlar mens och träning.

Spelarutbildning

En annan aspekt som har belysts under projektets gång är spelarutbildningen. Spelarutbildnings- och träningsplaner utvecklas av gammal hävd främst för pojkar och deras kroppar och behov. I och med att antalet aktiva tjejer ökar i snabb takt måste bakomliggande planer uppdateras för att tillse deras behov och stötta deras utveckling framåt.

En punkt som trycks på är bland annat knäkontroll. Statistik och forskning visar att flickor löper betydligt större risk att drabbas av korsbandsskador. Varför är inte helt klarlagt, men anatomin och hormoner är två faktorer som diskuteras. Vad som är klarlagt är däremot att det finns övningar som, om de görs korrekt och regelbundet, kan minska risken för korsbandsskador drastiskt.

Minskar skaderisken med 64%

Genom att regelbundet genomföra övningar med syfte att stärka muskulaturen kopplad till knäet minskar risken för knäskador rejält. Läs mer och ladda ner appen.

Är du nyfiken på det här?

Kontakta Stefan så berättar han gärna mer!

TFF Stefan Jönsson

Stefan Jönsson
Hållbarhetsansvarig

stefan.jonsson@tff.m.se
0709-37 47 21