TFF välkomnar trygghetsvärdarna till våra matcher

2024.05.30 | Dam, Herr | Emanuel Ragnar

Kommunens trygghetsvärdar arbetar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

Vi är stolta över det arbete trygghetsvärdarna gör i Trelleborgs kommun och är tacksamma över att de besöker våra matcher i OBOS Damallsvenskan och Superettan. Tillsammans arbetar vi för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Det här är trygghetsvärdarna i Trelleborgs kommun
En trygghetsvärd är kommunanställd personal som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Trygghetsvärdarnas övergripande uppdrag handlar om att skapa närvaro genom att, företrädelsevis kvällar och nätter, förflytta sig i kommunen i en tydligt uppmärkt bil. Arbetssättet gör det möjligt att vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av till exempel polis, väktare, räddningstjänst, ambulans och kommunala jourer.

Barn och ungdomar träffar också Trygghetsvärdarna ute i kommunens skolor så förhoppningsvis möter man ännu fler vuxna som man känner igen på våra matcher.

Kontaktuppgifter Trygghetsvärdarna Trelleborgs kommun
(Vill du inte ringa går det bra att skicka SMS)
0722 31 39 41
0722 31 40 69
0722 31 70 19
trygghetsvard@trelleborg.se