Årsmöte Trelleborgs FF 2023

Positivt resultat 2022

2023.03.02 | Förening | Lotta Fjällström

Ännu ett år med positivt rörelseresultat

2022 skulle visa sig bli ett år som kunde summerades med svarta siffror och positiva sportsliga resultat. Föreningen är nu en av sju i landet med elitlag på både herr- och damsidan.

Föreningen gjorde ett plusresultat på 180 355 kronor och sammanfattningsvis är föreningens ekonomi i balans, men utan utrymme för utsvävningar. Kostnadssidan beskrevs av Johan Schubert som under kontroll medan intäkterna kräver ökat fokus, främst kopplat till publiksiffrorna.

Avancemanget till Elitettan drar med sig ökade kostnader om ca 2 miljoner. Vi har väldigt trogna partners som backar upp oss, och det är vi oändligt tacksamma över. Med den förstärkning som gjorts på kontoret under det gångna året känner vi att vi står väl rustade för framtiden och vi är väl medvetna om vilka utmaningar vi måste tackla.

Mattias Kronvall, klubbdirektör

En punkt i agendan för kvällen rörde arvoden till föreningens styrelse. Det tydliggjordes att arvoden i sann föreningsanda inte utgår, utan enbart möjligheten att se på matcher gratis.

Två styrelsemedlemmar avsade sig sina uppdrag; Bo Andersson och Lotta Berséus. Som nya ledamöter i styrelsen valde årsmötet Felicia Miller och Anton Tideman, båda med bakgrund som spelare i föreningen. Katarina Ivholt och Johan Schubert valdes om på en period av två år.

Under stämman delades som brukligt utmärkelser ut.

Följande utmärkelser och stipendier delades ut under kvällen:

Jan Ericssons Hederspris (årets ungdomsmålvakt): Hani Nesajer

Trelleborg AB:s Stora Pris (årets föredöme): William Lundh Schiano

Till Aksel Jensens Minne: Bertil Alsvold

Svea & Folke Gullbergs Stiftelse (årets ledare): Johan Malmquist (flicksidan) & Daniel Persson (pojksidan)

Hans-Åke Olssons Stiftelse (årets ungdomsspelare): Clara Rengbo & Eren Alievski

Bengt Cederbergs Hederspris (året spelare): Elisa Lang Nilsson & Henry Offia

Gunnar Perssons Minne: Bo Andersson